ЗА НАС

“КАЛИНА ЕКСПРЕС 2000” ООД е частна компания, създадена през 2002 година. Компанията се намира в София – столицата на България.

След внимателно проучване и задълбочен анализ компанията започна да търгува с оръжия, пистолети, револвери, пушки и боеприпаси.

Получихме пълен лиценз, даващ права за външнотърговска дейност с оръжие и боеприпаси.

Фирмата има сертификат ISO 9001: 2015 и системата за управление на качеството е оценена и е установено, че отговаря на изискванията на този стандарт. Фирмата има и N-cage код 00F9U за доставчик в съответствие с НАТО Системата за кодиране.

“КАЛИНА ЕКСПРЕС 2000” ООД. е бързо развиваща се компания с агресивна маркетингова политика и значителни финансови ресурси.

Ние установихме широко покритие на местния пазар чрез гъста дистрибуторска мрежа – наличност на продукти във всички търговски обекти на страната.

Целевите крайни потребители са малки, средни и големи компании от едната страна и държавни институции от друга.

КАЛИНА ЕКСПРЕС 2000 ”ООД има много добри отношения с търговци на дребно в България, което е предпоставка за разширяване на пазарния дял.

 Успяхме да установим много добри контакти с правоприлагащите органи и военните части. През годините имаме много успешно изпълнени договори за различно оборудване, оръжие и др. Работим с всички основни клонове на въоръжените сили, Националната полиция, Националната служба за защита и Министерството на правосъдието. Положителните резултати ни оправдават да продължим с нови опити.

Нашите инвестиции в нови технологии и модерно оборудване и нашият потенциал да посрещнем изискванията на различните клиенти ни прави търсени и желани бизнес партньори.