КЛИЕНТИ

Министерство на отбраната – Служба „военна полиция“

Министерство на вътрешните работи

Национална служба за охрана

Министерство на правосъдието