ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАЗАР

Военни и правоналагащи структури

През годините имаме изпълнени редица успешни проекти  за българските силови ведомства  – както директно , така и през нашите дистрибутори сме доставяли за нуждите на редица  структури:

  • Огнестрелни оръжия и боеприпаси
  • Екипировка
  • Оптически прибори